Övningssamhällen

Här finns information om Stora Amaranterordens övningssamhällen.

Göteborg

Karlskrona

Malmö

Övningssamhället i Malmö utgör en provinsialloge med upptagningsområde huvudsakligen i Skåne och ibland personer med någon anknytning till regionen.

Finland

Amaranterorden i Finland är en brobyggare mellan personer och olika delar av samhället, stärker banden för den nordiska samhörigheten och är ett forum för sällskaplig samvaro på högtidssammankomsterna och balerna som ordnas vartannat år.