Skip to content

Kulturpris

I samband med högtidssammankomsten i april 2010 och firandet av 250 års jubileet instiftades i närvaro av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Stora Amaranterordens pris i kulturhistoria.

Priset kommer att delas ut vart annat år på Riddarhuset. Syftet är att belöna personer eller organisationer som har gjort betydande insatser för svensk och nordisk kulturhistoria, vilket går i hand med Amaranterordens syfte är att främja välgörenhet och ett bildat sällskapsliv med dans, vitterhet, musik och teater.

Prissumman är fastställd till 250.000 kr

Priskommittén

  • Jonas Silfverschiöld Sekreterare i Stora Amaranterorden
  • Carl Erik von Platen Skattmästare i Stora Amaranterorden
  • Bo Vahlne f. Överintendenten Kungliga Vitterhetsakademien
  • Tomas Löndahl Ständig Sekreterare Kungliga Musikaliska Akademien
  • Hans Henrik Brummer Kungliga Akademien för de fria konsterna