Skip to content

Gradbeteckningar

Ordenssällskapet är indelat i grader med tillhörande reception. Gradbeteckningarna indelas i övningsgrader och riddargrader.

Första graden erhålls då man recipierar.

Vid anmälan till deltagande i högtidssammankomst för tredje gången kan man, om så önskas, uppgradera till tredje gradens ordensband. Grad IV kan man ansöka om vid deltagande vid fjärde balen och sålunda Grad V vid deltagande vid femte balen. Ansökan om högre grad görs genom att klicka på länken och fyll i formuläret. De som ansökt om högre grad kommer kunna hämta ut sin högre grad vid mottagningen på Riddarhuset eller alternativt få den skickade till sig via posten. Observera att medlem samtidigt skall återlämna sin nuvarande grad vid uppgraderingen.

Den sjätte graden går ej att anhålla om.

Övningsgrader

Första Amarantergraden

Amaranterordens kors i rött band med gröna kanter.
Att bäras
Damer: vid vänster axel. Herrar: vid bröstets vänstra sida
Benämning De uppriktiga

Andra Aspirantgraden

Ankare i ljusblått band med silverkanter, rosett.
Att bäras
Enbart häroldinnor
Benämning De trofasta

Tredje Conseillergraden

Ordenstecken i grönt band med röda kanter.
Att bäras
Bärs över höger axel och mot vänster höft innanför frackrocken.
Benämning De fullkomlige
Riddargrader

Fjärde Chevaliergraden

Ordenstecken i vitt band med blå kanter.
Att bäras
Bärs över höger axel och mot vänster höft innanför frackrocken.
Benämning De vaksamme

Femte Kommendörsgraden

Ordenstecken i rött band med gröna kanter.
Att bäras
Bärs över höger axel och mot vänster höft innanför frackrocken.
Benämning De segrande

Sjätte den Högsta Graden

Ordenstecken i ljusblått band med silver kanter.
Att bäras
Bärs över höger axel och mot vänster höft innanför frackrocken.
Benämning De gloriöse

Generalstormästaren, Stormästarinnan, Ordenskansler, Ordningsmannen, Ceremonimästarinnan och övriga officianter såsom tjänstgörande Marskalkar bär utöver sin graddekoration även särskilda ämbetstecken.

Andra gradens tecken bärs enbart av tjänstgörande och förutvarande Häroldinnor.

Innehavare av storkors av officiella ordnar bär vid Amaranterordens sammankomster endast denna ordens band och icke storkorsband.

Ordensbandet till 3 – 6 graderna bärs av herrar innanför frackrocken.

Vid uppgraderingen ska skall tidigare ordensgrad återlämnas vid utbytet, samt skall fastställd ersättning för nytt ordensband erläggas innan man kan få ut sitt nya ordensband skall det gamla ordensbandet lämnas tillbaka.

Ordningsmannen