Stora Amaranterorden Stockholm

Kära syskon,

Vi vill säkerställa ett högtidligt och säkert minne för våra medlemmar och fortsätter följa myndigheters rekommendationer i denna allvarliga fråga. 

På grund av rådande omständigheter kring Corona-virusets spridning har Stora Amaranterordens direktion därför beslutat att ställa in årets högtid. Det går inte att genomföra balen på det nya datumet den 3 oktober heller, varken utifrån ett lokalt svenskt perspektiv eller med hänsyn till internationella regler, då många av våra gäster kommer från utlandet.

De syskon som redan anmält sig kan naturligtvis få sin kuvert- och recipientavgift tillbaka, vi måste dock dra av en administrativ avgift för att täcka upplupna kostnader. Det är också viktigt och av stor hjälp för Ordens överlevnad att ni löser er medlemsavgift för 2020 och vill ni göra en donation av en mindre summa så är det mycket uppskattat och hjälper oss lösa detta års svårigheter.

Var vänliga återkoppla till oss via epost senast den 30 september hur vi skall effektuera återbetalning. Den administrativa kostnaden som dras av ger er garanterad plats nästa bal, samt räknas även som medlemsavgift för 2021. Ni kan också välja att donera hela avgiften till Orden eller en del, t.ex. 20, 30 eller 50%, meddela detta i samma meddelande tack.

Vi anpassar oss och fortsätter vår gärning.

Dulce nella memoria

Stora Amaranterordens Direktion

 

Chères Fraires d’Amarante,

We truly hope you have had time to enjoy the summer, despite the situation the world is in.

We are committed to providing a resplendent and safe ceremony for all our members and we continue to monitor the situation, adhering to recommendations from local authorities.

As said in April we were looking at moving this year’s ceremony and ball to October 3rd. However, as the situation with Covid-19 is still persisting, and local restrictions are still in vigor, we regretfully have to cancel this year’s event.

Those of you who have already paid the couvert and recipient charge will be reimbursed, but to cover some of the incurred costs we will have to take a small admin charge.

2020 is a lost year for us and it is the first time since the two World Wars that we have to cancel our ceremony and ball. Unfortunately this will hit the Order financially, so Please remember to settle your membership fees for 2020 to ensure a place at coming events, furthermore, if you are willing to make a donation, a monetary gift, then that will be of great help to support any future activity of the Order.

Please connect with us on email with guidance related to the reimbursement not later than September 30. The admin charge that will be withdrewn guarantees a seat at the next ball and will also be counted as your membership fee for 2021. If you would like to make a donation with the full amount or a portion, e.g. 20, 30 or 50% please state that in the email as well. 

We adapt and we continue our journey.

Dulce nella memoria

The Board of the The Great Order of the Amarant