Stora Amaranterorden Stockholm

Kära syskon,

På grund av rådande omständigheter kring Corona-virusets spridning har Stora Amaranterordens direktion idag beslutat att flytta årets högtid till lördagen den 3 oktober 2020.

Vi återkommer med separat uppdaterad epost-inbjudan till alla medlemmar efter sommaren. De syskon som redan anmält sig och inte har möjlighet att deltaga den 3 oktober kan naturligtvis få sin kuvert- och recipientavgift tillbaka. Övriga kan välja att låta anmälan ligga kvar. Självklart finns det möjlighet för er som inte anmält sig till Ordens högtidssammankomst den 18 april att anmäla sig till det nya datumet (online efter sommaren).

Vi vill säkerställa ett högtidligt och säkert minne för våra medlemmar och fortsätter följa myndigheters rekommendationer i denna allvarliga fråga. Orden har fortlevt genom många olika skeenden under de senaste 367 åren, bara de två värlskrigen under 1900-talet tvingade oss till några års uppehåll. Vi anpassar oss och fortsätter vår gärning.

Dulce nella memoria

Stora Amaranterordens Direktion

 

Chères Fraires d’Amarante,

Due to the current circumstances with the Novel Coronavirus, we, The Board of the Great Order of the Amarant, have today decided to move this year’s ceremony and ball to 3rd October 2020.

We will revert to you after the summer, in a separate email with an updated e-invite. For those of you who have already paid the couvert and recipient charge, and are unable to attend on the 3rd October, will be reimbursed. For all others, you have the option of letting your registration remain as is. Those of you who wish to attend the Order’s ceremony and ball and have not yet registered, there is a possibility to do so for the new date.

We are committed to providing a resplendent and safe ceremony for all our members and we continue to monitor the situation, adhering to recommendations from local authorities. The Order has lived through many different events over the past 367 years – only put on hold by the two World Wars in the 20th century. We adapt and we continue our journey.

Dulce nella memoria

The Board of the The Great Order of the Amarant

  • Stora Amaranterorden Stockholm