Skip to content

Stora Amaranterorden Stockholm

Kära syskon i Stora Amaranterorden, Cheres Fraires d’Amarante

Välkommen till År 370 i Stora Amaranterordens historia, sedan den mytomspunna festen en murrig trettondag på Slottet Tre kronor 1653.

Först och främst vill jag rikta ett varmt tack till er alla som deltog i Stora Amaranterordens stora högtidsdag på Grand Hotel i Stockholm den 7 maj förra året och ett stort tack till Direktionen och övriga tjänstgörande damer och herrar för ett utmärkt genomförande.

Nu är det snart mindre än ett år kvar till nästa års anmälan till nästa högtidsdag 20 april 2024. För att försäkra dig om inbjudan så är det nu dags att förnya medlemskapet. Se vidare information i på medlemssidorna på hemsidan, där du finner ett collage från 2022 års högtidsdag.

Gloriösa hälsningar

Memoria Dulcis

Fredrik

Generalstormästare

Cheres Fraires d’Amarante,

Welcome to Year 370 in the history of the Great Order of the Amarant, since the mythical feast on a dark winter’s night at the Castle Tre Kronor in 1653.

First of all, I would like to extend my warmest thanks to all of you who took part in the Grand ceremony and the Ball of the Great Order of the Amarant at the Grand Hôtel in Stockholm on May 7 last year and made it such a memorable event. I also want to thank the Board and the other ladies and gentlemen of the steering committee for an excellent execution.

Now there is almost less than a year left until next year’s registration for the Great Ceremony and Ball on April 20th 2024. To secure the invitation, it is now time to renew your membership. See further information in on the membership pages of our website, where you can view a collage from last year’s Ceremony and Ball.

Memoria Dulcis

Fredrik

General Grand Master