Skip to content

Stora Amaranterorden Stockholm

Kära syskon,

Tack för allt stöd under det gångna året och hoppas att ni har haft möjlighet att njuta av en fin sommar, trots situationen som Sverige och världen har befunnit sig i.

Vi ser framtiden an med tillförsikt och har nu inlett arbetet med att planera 2022 års högtidssammankomst som äger rum lördagen den 7 maj på Grand Hotel i Stockholm.

För att försäkra er om en inbjudan till högtidssammankomsten, var vänliga kontrollera att alla era uppgifter och medlemskap är uppdaterade.

Vi har anpassat oss och fortsätter nu vår gärning.

Dulce nella memoria

Stora Amaranterordens Direktion

 

Chères Fraires d’Amarante,

Thank you for all the support during the past year.

We truly hope you have had time to enjoy the summer, despite the situation the world has been in.

We are committed to providing a resplendent and safe ceremony for all our members and we therefore now proceed with the planning for our ceremony and ball on May 7th 2022 at Grand hotel in Stockholm.

To ensure an invite for next year’s event please check that your membership and address is in order.

We have adapted and we now continue our journey.

Dulce nella memoria

The Board of the The Great Order of the Amarant