Skip to content

Stora Amaranterorden Stockholm

Kära syskon,

Tack för allt stöd under det gångna året. 

Nu är minnesmaskineriet igång igen och vi har siktet inställt på vår stora högtid lördagen den 7 maj 2022 på Grand Hotel. Inbjudan är tryckt och på väg till alla medlemmar med post. 

Anmälan är öppen mellan 1 februari och 11 mars. Passa gärna på att uppdatera era adressuppgifter och ange om ni inte vill vara med i nästa matrikel som sammanställs under kommande sommar.

Vänligen anmäl er på denna länk

Dulce nella memoria

Stora Amaranterordens Direktion

 

Chères Fraires d’Amarante,

Thank you for all the support during the past year.

We are now in full progress in producing new memorable moments and we are looking forward to a great ceremony and ball on May 7, 2022 at Grand Hotel in Stockholm. The invite has been printed and is on its way to all members by post.

Registration is open online between February 1 and March 11. Please ensure that we have your latest address data and let us now if you want to opt out from being listed in our members book that will be produced over the summer.

Please register at this link

Dulce nella memoria

The Board of the The Great Order of the Amarant