Stora Amaranterorden Stockholm

Kära syskon,

Vi har skrivit 2019 i våra böcker sedan en tid. Vintern övergår i vår och vi kan ännu leva på ljuva minnen från förra årets högtid den 21 april på Grand hotel i Stockholm. Kvällen blev ännu ett musikaliskt fyrverkeri i tre akter i den bästa av inramningar. Allt från den månghundraåriga ceremonin från Drottning Kristinas dagar, via en magnifik supé i Vinterträdgården till den sena Stockholmsnattens dans i Spegelsalen.

Jag fortsätter mitt uppdrag som ordens 26:e Generalstormästare och samlar min delvis nya Direktion för förberedelser inför nästa års högtid. Vi kommer också att inleda en förnyelse av hemsidan, för att förenkla rutiner och kommunikation, men under tiden kommer ni kunna se ett axplock av bilder från föregående års högtidssammankomster på medlemssidorna.

För att försäkra dig om en inbjudan till nästa år, så är det nu dags att lösa årets medlemsavgift enligt bifogad blankett. Var noga med att uppdatera dina uppgifter om förändringar har skett.

Till sist, de av er som närvarade på balen senast, kanske minns att vi hade besök av konstnären David Molander. Detta har resulterat i ett konstverk som vi kommer att erbjuda för försäljning till medlemmar i en limiterad numrerad upplaga. Mer info i separat epostutskick och på hemsidan.

Dulce nella memoria

Låt minnet härav vara ljuvt

Fredrik Taube
Generalstormästare

Bio David Molander:
David Molander född 1983, är en svensk bildkonstnär och fotograf, utbildad vid Harvard University i Boston 2007-2008 och vid Högskolan för Fotografi i Göteborg 2008-2010.

Han fick Hasselblad Foundations Victor Fellowship 2011, blev Beckers-stipendiat 2014 och ställde ut på Färgfabriken i Stockholm. Molander är representerad vid bland annat Göteborgs Konstmuseum.

  • Stora Amaranterorden Stockholm